LABORATUVAR & STERİLİZASYON TEKNOLOJİSİ

İK POLİTİKASI

Büyüyen bir firmada parlak bir gelecek


Yürüttüğümüz tüm süreçlerimizde çalışanlarımızın ortak katılım sağlamasına ve kapsayıcı olmaya önem veriyoruz. İş performansı ve yeteneklerini sürekli geliştiren, motivasyon ve bağlılığı yüksek, nitelikli iş gücü oluşturarak Nüve’nin büyüme ve kârlılığına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.


Nüve’de bizler, günceli takip eden, sorgulayan, ortak hedeflere uyum içerisinde koşan, birlikte çalışma istekliliği ve motivasyonu yüksek bir ekibiz. Biz Nüve olarak;

fas fa-check

Doğru iş, doğru zaman ve doğru insan kaynağını bir araya getiriyoruz.

fas fa-check

Dinamik yapımızı ve iç motivasyonumuzu korumaya özen gösteriyoruz.

fas fa-check

Organizasyonel verimliliğimizi arttırmak için çalışıyoruz.

fas fa-check

Bireysel özelliklere dayalı tüm ayrımcı unsurların karşısında duruyoruz.

fas fa-check

İnsan kaynağı seçimi ve terfilerde fırsat eşitliği ve eşit muameleyi benimseyerek çalışanların özgün benliklerini ortaya koyabilecekleri güvenli çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz.

fas fa-check

İş ortamında her türlü şiddet, baskı (mobbing) ve istismara karşı "Sıfır Tolerans Politikası" yürütüyoruz.

fas fa-check

Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak, iş başarılarını destekliyoruz.

fas fa-check

Tüm faaliyetlerimizde, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi Temel İlkelerine uygun davranılmasını benimsiyor ve insan haklarına saygılı davranıyoruz.

fas fa-check

Etik ilkelere bağlılığa önem veriyoruz.

fas fa-check

Çalışanların iş ve özel yaşam dengesini korumaya, özel yaşamın gizliliğine saygı duyuyoruz.

fas fa-check

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyor ve bu alanda faaliyetler yürütüyoruz.

fas fa-check

Çocuk işçi çalıştırmıyor, modern kölelik ve zorla çalıştırmaya hem firmamız hem paydaşlarımızda karşı duruyoruz.

fas fa-check

Dil, ırk, uyruk, renk, sosyal sınıf, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasal ve felsefi görüş, etnik köken, inanç, mezhep, engellilik durumu, medeni hal, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik, askerlik ve benzeri ayrımlar yapmaksızın çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Adres:

FAKS
+90 312 399 21 97

E-POSTA
satis@nuve.com.tr

Bayi Girişi

 

© COPYRIGHT 2024 | NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş. 2024 E & O E BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR.       Yasal Uyarı         KVKK Aydınlatma Metni