LABORATUVAR & STERİLİZASYON TEKNOLOJİSİ

ÇEVRE POLİTİKASI

NÜVE çevreyi koruyarak büyüyor


Çevrenin korunmasına göstermiş olduğumuz hassasiyetimizle gurur duyuyoruz. Biz Nüve olarak;

fas fa-check

NÜVE’de insan sağlığı ve hayat kalitesini yükseltmek için cihaz üretirken; fabrikamızı kaynak sarfiyatını en az düzeyde yapan, yüksek verimliliğe sahip, dünyanın en ileri teknolojisi ile donatmaya özen gösteriyoruz.

fas fa-check

Fabrikamızda, yüksek kalitede ve çevre ile uyumlu cihaz üretebilme hedefi ile üretim metotlarımızı; üretimde kullanılan hammadde atığını en aza indirgeyecek ve makine parkını en verimli şekilde kullanacak şekilde geliştiriyoruz.

fas fa-check

Dünyadan aldığımızı en aza indirebilmek için; hammaddelerimizi verimli şekilde kullanıyor, kullandığımız malzemelerin talaş ve hurdalarını geri kazanım uygulamalarına tabi tutuyor, döngüsel ekonomiyi destekliyoruz.

fas fa-check

Tehlikeli atıklarımızı yükümlü olduğumuz tüm yasal düzenlemelere uygun şekilde ayrıştırıyor, depoluyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslı firmalara atık gönderimi sağlıyoruz ve 5R Kuralını uyguluyoruz (Reduce, Reuse, Recycle, Rethink, Redesign).

fas fa-check

Tehlikeli atıkların ithalat ve ihracatında NÜVE olarak üstümüze düşen payı önemseyerek, Basel sözleşmesi'ne uygun davranıyor, paydaşlarımız ve çözüm ortaklarımızın da bu kapsamda davranmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

fas fa-check

Üretim sürecinde atık su miktarını en aza indirgeyeceğimizi, zehirli kimyasalların sudan yerinde ayrıştırılacağını ve mevzuatlara uygun deşarj edileceğini taahhüt ediyoruz.

fas fa-check

Enerjiyi en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Kullandığımız enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanıyoruz. Gelecek dönemlerde ise; yenilenebilir enerji kaynakları ile kendi tükettiğimiz enerjinin tamamını üretmeyi hedefliyoruz.

fas fa-check

İklim değişikliği üzerinde olumsuz etki bırakabilecek faaliyetlerden kaçınmayı, sera gazı ve su ayak izi envanterlerimizi hesaplamayı ve etkin bir şekilde yöneterek çevresel ayak izlerimizi azaltmayı hedefliyoruz.

fas fa-check

Paydaşlarımızı, çevre konularında hassasiyet kazanmaları ve çevre politikalarımızla uyumlu davranmaları için bilgilendiriyoruz. Politikamızın başarısını artırmak için paydaşlarımızla şeffaf ve açık iletişim kurarak eğitim ve farkındalık faaliyetlerine dahil olmalarına özen gösteriyoruz.

fas fa-check

İnsan ve çevre sağlığı için izleme ve denetim işlemlerini hassasiyetle yürütüyoruz.

Adres:

FAKS
+90 312 399 21 97

E-POSTA
satis@nuve.com.tr

Bayi Girişi

 

© COPYRIGHT 2024 | NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş. 2024 E & O E BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR.       Yasal Uyarı         KVKK Aydınlatma Metni