1997 yılında Nüve’nin vizyoner yaklaşımı ile kendi sektöründe ilk kurumsal yayın olarak hayata başlayan Nüve Bülten’in ardından 25 yıl geçti.

Çalışanlarımız başta olmak üzere, bayilerimiz, kullanıcılarımız, üniversiteler, hastaneler, sanayinin farklı alanlarında faaliyet gösteren laboratuvarlar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, tedarikçilerimiz derken ulaştığımız herkes bize ilham kaynağı oldu ve yayınlarımızın devamında bize ışık tuttu.

Nüve’nin iletişim araçlarından biri olan bu özgün yayın aynı zamanda sektör tarafından da içeriğine başvurulan bir kaynak değeri gördü. Bu yayın sayesinde büyük bir arşiv sahibi olduk ve Nüve ailesinin yıllar içerisinde tüm dünyada nasıl büyüdüğünü bu yayınlarla tarihe not düştük. Nüvemiz, ülkemiz ve dünyamıza dair haberleri ve güzel anılarımızı arşivledik. Artık bu arşivi günümüz koşullarında, kaynaklarımızı etkin kullanmak ve güzel dünyamızın sürdürülebilirliğini sağlamak adına dijitale taşımanın vakti geldi. Bundan sonraki yayınlarımızı basılı olarak değil, yeni çağın bize sunduğu imkanları değerlendirerek dijital ortamda devam
ettirmeye başlıyoruz.

Kâğıdın, elle tutulabilen bilginin kıymeti, sizlerin eline ulaşmış ve tarafınızdan çevrilen sayfaların bizim için değeri elbette tartışılmaz ancak 25 yıldır pekişen dostluğumuzun yeni iletişim araçlarına da kısa sürede adapte olacağına inanıyor, yeni bir mecrada, yenilenen içeriğimiz ve yeni haberlerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. 55. yılımızı kutlayacağımız 2023 yılında keyif, mutluluk ve sağlığa açılan yeni nesil sayfalarda buluşmak dileğiyleN’İYİ HABER’DE SİZLERİ NELER BEKLİYOR?

N’İYİ HABER‘de içimizden ve dünyadan haberler, son gelişmeler, sanatın yaşama kattığı renkler ve yaşamın sağlıkla sürmesi için gerekenler gibi hem dünden gelen hem de bugünden yeni eklenen başlıklarla buluşacaksınız. Evrensel, dışa dönük, meraklı ve içten haberlerin yer aldığı yeni yayınımızda hangi başlıklar neler anlatacak? Hazırsanız başlayalım.


H A B E R L E R
Katıldığımız fuar, kongre, seminer
gibi organizasyonların detaylarını
sizlerle paylaşacağımız bir bölüm.
Güzel yurdumuzda ve ihracat
yaptığımız ülkelerde bayilerimizle
yaptığımız faaliyetler, iş
ziyaretlerimiz bu bölümde
işlenecek. Kurumsal yenilikler,
sektörümüzdeki gelişmeler,
sürdürülebilir bir dünya için
yapılan ve yapılması gerekenler
de bu başlıkta yorumlanacak.E Ğ İ T İ M L E R

Gelecek nesillere bilgi birikimimizi
aktarabilmek ve ülkemizde üretime
gönül verecek yeni nesillerin
yetiştirilmesine destek verebilmek
için, “Nüversite” adını verdiğimiz
eğitim platformumuzla okullardan
ve sektörden gelen eğitim
taleplerini karşılıyor, bayilerimize
verdiğimiz teknik servis ve satış
eğitimlerini bu başlıkta topluyoruz.
Bunun yanında en büyük gelişimin
önce kendimizle başladığını
biliyor, çalışanlarımızın aldığı
eğitimleri ve içeriklerini de yine bu
bölümde işliyoruz.


S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K

Sürdürülebilir bir dünya için nasıl bir yol izlememiz, hangi amaçlarla hareket etmemiz gerektiğini ve Nüve olarak sürdürülebilir bir dünya için hangi adımları attığımızı bu bölümde anlatıyoruz.


B İ L İ M – T E K N O L O J İ
Dünyamızda ve evrende neler
oluyor? Çevresel, sosyal, bilimsel,
teknolojik her türlü gelişmenin
okuyucuya aktarılacağı bu bölümde,
haberdar olmanın, bilmenin
farkındalığımızı ne kadar
etkilediğine şahit olacaksınız. Bu
bölümde ayrıca bize örnek olacak,
ilham verecek, nasıl başarıya
ulaştığını merak ettiğimiz bilim
insanlarına ve çalışmalarına da yer
vereceğiz. Bunun yanında en büyük
gelişimin önce kendimizle
başladığını biliyor, çalışanlarımızın
aldığı eğitimleri ve içeriklerini de
yine bu bölümde işliyoruz.


K Ü L T Ü R – S A N A T

Sanat iyileştirir. İyiye evrilmemize
yardımcı olur ve geliştirir. Birçok
sanat akımının insanlar üzerinde
oluşturduğu etki nesiller boyu
gözlemlenmiş ve kanıtlanmış,
çağları kapatıp yeni çağları
başlatmıştır. Bu bölümde
sürdürülebilir sanat, sanat tarihi
ve sanat tarihine büyük katkıları
olmuş sanatçılara yer vereceğiz.
Ayrıca yaşam, kültür, kültürel
aktiviteler ve gezi sayfalarına da
bu bölümde rastlayacaksınız.S Ö Y L E Ş İ

Nüve ailesi olarak üretime
başladığımız günden beri en iyiyi
üretmek, en iyi hizmeti vermek için
çalışıyoruz. Ülkemizde ve dünyada
farklı sektörlerde yer alan, çalışan,
araştıran, üreten kullanıcılarımızın
deneyimlerine ve hikayelerine bu
bölümde yer vereceğiz.