Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Bitirme Projesi dersi kapsamında “Üçüncü Proje Fuarı ve Yarışması” düzenlendi.Mithat Çoruh Amfi’sinde düzenlenen etkinlikte Nüve, son sınıf öğrencilerinin bitirme ödevi projelerinde yer aldı.Yürütülen projelerde Nüve’nin sterilizasyon sektöründeki yeri, ürün pazarlaması, müşteri ilişkileri gibi konular üzerinde çalışıldı.
Nüve, yapılan üniversite-sanayi iş birlikleri ile; öğrencilerin aldıkları eğitimi uygulamalarına imkân tanıyarak öğrenmeyi daha verimli kılmayı amaçlamakta ve sanayinin ihtiyacı olan gelecek nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır.