LABORATUVAR & STERİLİZASYON TEKNOLOJİSİ

EN FR RU

İK Politikası

Büyüyen bir firmada parlak bir gelecek

İnsan Kaynakları Politikamız, Nüve’nin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda belirlenmiştir.

Yürüttüğümüz tüm süreçlerimizde çalışanlarımızın ortak katılım sağlamasına ve kapsayıcı olmaya önem veriyoruz. İş performansı ve yeteneklerini sürekli geliştiren, motivasyon ve bağlılığı yüksek, nitelikli iş gücü oluşturarak Nüve’nin büyüme ve kârlılığına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Nüve’de bizler, günceli takip eden, sorgulayan, ortak hedeflere uyum içerisinde koşan, birlikte çalışma istekliliği ve motivasyonu yüksek bir ekibiz. Biz Nüve olarak;

 • *Doğru iş, doğru zaman ve doğru insan kaynağını bir araya getiriyoruz. 
 • *Dinamik yapımızı ve iç motivasyonumuzu korumaya özen gösteriyoruz.
 • *Organizasyonel verimliliğimizi arttırmak için çalışıyoruz.
 • *Bireysel özelliklere dayalı tüm ayrımcı unsurların karşısında duruyoruz.
 • *İnsan kaynağı seçimi ve terfilerde fırsat eşitliği ve eşit muameleyi benimseyerek çalışanların özgün benliklerini ortaya koyabilecekleri güvenli çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz.
 • *İş ortamında her türlü şiddet, baskı (mobbing) ve istismara karşı "Sıfır Tolerans Politikası" yürütüyoruz.
 • *Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak, iş başarılarını destekliyoruz.
 • *Çalışanların mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilmek amacıyla eğitimlere katılımlarını destekliyoruz.
 • *Tüm çalışanların katılabildiği memnuniyet/dilek/şikâyet anketlerini düzenli olarak yapıyor ve bunları objektif bir şekilde değerlendirerek geliştirmeler yapmaya özen gösteriyoruz.
 • *Tüm faaliyetlerimizde, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi Temel İlkelerine uygun davranılmasını benimsiyor ve insan haklarına saygılı davranıyoruz.
 • *Etik ilkelere bağlılığa önem veriyoruz.
 • *Dil, ırk, uyruk, renk, sosyal sınıf, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasal ve felsefi görüş, etnik köken, inanç, mezhep, engellilik durumu, medeni hal, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik, askerlik ve benzeri ayrımlar yapmaksızın çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sunuyoruz.
 • *Çalışanların iş ve özel yaşam dengesini korumaya, özel yaşamın gizliliğine saygı duyuyoruz.
 • *Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyor ve bu alanda faaliyetler yürütüyoruz.
 • *Çocuk işçi çalıştırmıyor, modern kölelik ve zorla çalıştırmaya hem firmamız hem paydaşlarımızda karşı duruyoruz.