NÜVE, 1. ULUSAL İNSAN MİKROBİYOTASI VE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ KONGRESİ’NDE

13 Aralık 2016

Nüve I. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi’ne katıldı.

I. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, 08-10 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da Swiss Otel’de yapıldı.

Klinik araştırmacı ve uzman doktorların katılımı ile ilk kez yapılan Mikrobiyata Kongresi’nde insan sistemlerinde yaşayan, canlıya yararlı ve zararlı mikroorganizmaların zararlı ve yararlı etkileri, Türkiye'de mikrobiyota üzerine araştırma yapılacak merkezler ve gelecek yıllarda mikrobiyotanın insan sağlığına olası etkileri gibi konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Nüve kongrede tanıtımında, mikroorganizma ve insan sağlığına yönelik klinik çalışmaların ve araştırmalarda kullanılan ürünlerini öne çıkardı.

Nüve’yi ziyaret eden Kongre Başkanları Prof. Dr. Ferit Saraçoğlu ve Prof. Dr. Cumhur Özkuyumcu ile Kongre Sekreteri Prof. Dr. Yakut Akyön Yılmaz katılımları için Nüve’ye teşekkür ederek mikrobiyota konusunda yapılan çalışmalarda ihtiyaç duyulan ürünleri yakından incelediler.

YİSAV (Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırma Vakfı) tarafından düzenlenen ve konusunda ilk kez yapılan kongreye katılan Nüve, gelecek yıllarda giderek önemi artacağı düşünülen Mikrobiyota çalışmaları ile ilgili bilim insanlarına Türkiye’nin öncü yerli üreticisi olarak üretimleri ile destek vermeye devam edecektir.